Čeština
Audit ukázal, jak lze ušetřit a jak vybrat správného poskytovatele

Audit v našem datovém centru: více než 40% serverů reálně spotřebuje do 50 W

Provedli jsme podrobný audit energetické spotřeby všech serverů v našem datovém centru. A výsledek? Ten vás mile překvapí

Na základě článku pro Lupa.cz jsme provedli hloubkový audit veškeré spotřeby více než 2000 interních a klientských serverů v našem datovém centru. Taková analýza může být velmi nápomocná pro určení referenční hodnoty spotřeby technologií v dnešní, velmi dynamické době, kdy inflace i ceny za elektrickou energii jsou na svém maximu za posledních několik let.

Nejmodernější serverovna

Náš postup při měření

V rámci naší analýzy jsme postupovali stejně jako při stanovení spotřeby u našich služeb serverhousingu a serverfarm. Každý server v našem datovém centru napojujeme na inteligentní zásuvku, která měří a monitoruje jeho příkon. Naměřené hodnoty za celý měsíc včetně příkonu ve špičkách jsou ihned zasílány do naší administrace ControlPanel, kde je mohou sledovat i majitelé serverů. Následně hodnoty zprůměrujeme, a tím získáme skutečnou měsíční spotřebu daného serveru. Díky těmto proměnným jsme schopni transparentně a s velkou přesností od 50W určit hodnotu průměrné spotřeby všech serverů. V našem případě, tedy více než 2000 serverů.

Inteligentní zásuvkový systém + Control Panel = Výpočet reálné průměrné spotřeby

Výsledky auditu

Z více než 2000 serverů necelá desetina v našem datovém centru reálně spotřebuje nad 150W. U dalších 10% interních a klientských technologií jsme zjistili průměrný reálný příkon v rozmezí mezi 100 a 150W. V kategorii se spotřebou od 50 do 100W bylo zastoupena více než třetina serverů, konkrétně 37,33%. Jednoznačně nejvíce zastoupenou kategorií byla skupina serverů s průměrným příkonem do 50W, kterých máme v datovém centru 43,32%.

Příklad grafu reálné spotřeby

Co si z výsledků odnést?

Každé datové centrum má trochu jiné zaměření, provoz a velikost, tudíž hodnoty auditu v našem datovém centru se mohou lišit od výsledků v jiných datacentrech. Ovšem výsledky tohoto auditu lze obecně uplatnit v jakémkoliv odvětví.

Z výsledků analýzy vyplývá, že mnoho klientů může být velmi mile překvapeno, kolik elektrické energie jejich server reálně spotřebuje. Je ovšem potřeba dodat, že velmi záleží na vytíženosti daného serveru, na podmínkách provozu a na samotném měření spotřeby. A proto čím podrobněji poskytovatel měří příkon technologií, tím jsou k dispozici detailnější hodnoty pro možný manévrovací prostor na optimalizaci nákladů a možnou úsporu.

Z tohoto důvodu je potřeba před umístěním svého serveru zjistit, jak bude jeho spotřeba měřena a následně fakturována. Rozdíl v přístupu k měření a účtování služby serverhousing může být v případě dvou datacenter i několik stovek korun měsíčně. A proč tedy zbytečně platit za elektrickou energii víc, než je potřeba?

Coolhousing tým

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním