Technické zázemí společnosti

Serverovna Coolhousing #3

Společnost Coolhousing provozuje vlastní datové centrum s třemi serverovnami v centru Prahy v areálu Stimbuilding na Vinohradské třídě, přímo v místě propojovacího uzlu NIX.cz.


Datové centrum se nachází vysoko nad zátopovou oblastí a jeho prostory jsou určeny výhradně pro společnost Coolhousing.


Klimatizování datového centra

Naše serverovny jsou chlazeny systémem studených a teplých uliček několika nezávislými klimatizačními jednotkami v konfiguraci N+1. Funkčnost každé jedné z nich je nepřetržitě monitorována automatizovaným dohledovým systémem.


Zároveň jsou u každé klimatizační jednotky umístěna nezávislá teplotní čidla, která kontrolují vstupní a výstupní teplotu vzduchu na jednotce.Napájení elektrickou energií

Dodávky elektrické energie jsou plně zálohovány. Krátkodobé výpadky v napájení pokrýváme prostřednictvím kaskády modulů centrální UPS 70NET 40/33 a EATON 93PM-50, vše v konfiguraci N+1. Zdroj UPS nejen dodává energii, ale i chrání celou síť před "špičkami", které se mohou v síti objevit.


Dlouhodobé výpadky energie pokryjí dva nezávislé diesel generátory. Striktně dělíme systém napájení na IT část (servery), kterou obsluhuje motogenerátor Cummins C330 D5 a non-IT část (klimatizace, světla), které vždy dobře poslouží motogenerátor SDMO 200.


Serverovna Coolhousingu - EPS

EPS (elektronický protipožární systém)

Všechny naše serverovny jsou vybaveny moderním laserovým protipožárním detekčním systémem VESDA VLF250, který je v pravidelných intervalech testován na funkčnost čidel, sirén apod. Jako jeden z mála provozovatelů datových center neponecháváme nic náhodě a pod zdvojenou podlahou máme umístěny optická teplotní čidla pro případ požáru i mimo datový sál.


Zabezpečení datového centra

V datacentru je fyzicky přítomen operátor, který zajišťuje dohled v režimu 24×7 po celý rok včetně státních svátků. Nestane se, že by se autorizované osoby nemohly dostat ke svým technologiím, nebo že se do dohledového centra nedovoláte. Neautorizovaným osobám není umožněn vstup do serverovny, manipulace s technologiemi nebo zadávání požadavků k práci na technologii.


Bezpečnost datacentra a přilehlých prostor je nepřetržitě monitorována kamerovým systémem bezpečnostní agentury. Prostory datacentra samotného jsou monitorovány naším vlastním kamerovým systémem se záznamem a operátory z dohledového centra. Kamerový systém je provozován v souladu s platnou registrací na Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pod registračním číslem 00033872.


Konektivita Coolhousingu

Juniper

Síť datového centra Coolhousing lze označit za multivendor řešení. Jedná se o kombinaci technologií značek Juniper a Cisco. Síť datacentra kombinuje ty nejlepší prvky z topologií “Spine & Leaf“ a “STP “. Topologie “Spine & Leaf“ se vyznačuje vysokou rychlostí, předvídatelností, škálovatelností a efektivní komunikací. Všechny síťové trasy, které využívá topologie datacentra Coolhousing, jsou nakonfigurovány v aktivním stavu pomocí metody Equal-Cost Multipathing (ECMP). Tato konfigurace umožňuje, aby všechna spojení byla použita ve stejný okamžik, zatímco síť zůstává stabilní a bez smyček. Díky takovému nastavení je infrastruktura datacentra plně redundantní a provozována v režimu “high availability“ (HA). Navíc přítomnost protokolu Spanning Tree (STP), který je rovněž součástí sítě datacentra, umožňuje okamžité přesměrování provozu jinou trasou v případě rozsáhlé poruchy nebo výpadku více aktivních prvků sítě.


Z datacentra Coolhousing na Vinohradské třídě vedou tři na sobě nezávislé optické trasy do dvou různých směrů. Konektivita do datacentra je vedena pasivními prvky prostřednictvím dvou geograficky oddělených bodů (T-Mobile THP, CEColo), díky jimž svým zákazníkům nabízíme konektivitu v plné geografické redundanci.


Datacentrum Coolhousing disponuje přípojkami do neutrálního peeringového uzlu NIX.cz a tranzitní konektivitou zajištěnou poskytovateli Vodafone Business a ComSource s plnými BGP tabulkami, podporou communit a blackholingu. Poskytovatelé transitní konektivity jsou samozřejmě rozděleni takovým způsobem, aby byly jejich služby dostupné pro všechny směrovače datacentra a zároveň byla zajištěna plná redundance.Více informací o síťové infrastruktuře datového centra Coolhousing


Anti-DDoS, ochrana před útoky

Anti DDoS included

V síti datacentra Coolhousing jsou zapojena zařízení pro detekci a následnou ochranu technologií před síťovými útoky. Tato zařízení výrazně zvyšují dostupnost všech služeb filtrací síťových hrozeb. Analýza nad datovým tokem je prováděná v reálném čase, umožňuje reálnou ochranu zákazníků i před útoky, které jiné systémy ještě nedokáží detekovat.


Samotný Anti-DDoS/scrubbing centrum je však provozován již na úrovni poskytovatelů konektivity. Tím je datový provoz čištěn již u dodavatelů konektivity a datové centrum COOLHOUSING je tak schopno čelit útokům v řádu stovek GB.Více informací o Anti-DDoS ochraně před síťovými útoky
Služby data centra Coolhousing jsou charakteristické svou nízkou cenou při zachování vysokého standardu poskytované služby. Dáváme přednost kvalitnímu, bezpečnému a funkčnímu řešení před různými papírovými certifikáty, které v konečném měřítku nejsou pro zákazníka žádným efektivním přínosem.

Ing. Karel Umlauf, CEO


  • "Díky širokým možnostem nastavení parametrů housingu a smluvních podmínek, jsme se dostali až k pěti stovkám měsíčně, což byla nabídka, která marně hledala konkurenci."  • "Hledáte-li serverhousing pro bezproblémový chod vašich aplikací, nemůže vás zajímat jenom cena. Klíčová je hlavně dostupnost služby, zvlášť když na ní závisí vaše podnikání. Coolhousing nám poskytuje kvalitní služby a díky měření spotřeby, nám umí nabídnout i velice zajímavou cenu."

  • "Nemám rad zbytečné průtahy při sjednávání byznysu, zejména v telekomunikacích. S Coolhousingem je to jinak. Jejich osobitý přístup pomáhá pružněji reagovat na požadavky našich klientů. I proto je Coolhousing již 7 let naším významným partnerem v oblasti housingových služeb.""

Zákaznická
podpora