Čeština

Jedním z nejpoužívanějších přenosových protokolů je FTP protokol. Zkratka FTP odpovídá anglickým slovům File Transfer Protocol. Řada uživatelů se s tímto protokolem seznamuje především prostřednictvím FTP klientů, ale zkušenější uživatelé nebo administrátoři serverů pracují i s FTP serverem, který jim svými vlastnostmi přináší neocenitelné služby.

Počítačovou infiltrací se rozumí neoprávněné zavedení programového kódu do počítačového sytému za účelem nežádoucí (často skryté) činnosti. V současnosti existuje zhruba 80 tisíc druhů infiltrace (dle AEC) a každý měsíc se objeví 500 až 800 nových druhů. Problém je v nejednotné klasifikaci a odlišení druhů od mutací téhož druhu. Podle chování a konstrukce programového kódu se rozlišují níže popsané typy infiltrací.

AWStats je volně šiřitelný nástroj, který generuje pokročilé webové, stréamové, ftp a mailové statistiky do grafického prostředí. Tento analyzátor serverového logu pracuje jako CGI z příkazové řádky a zobrazuje všechny dostupné informace obsažené v logu na několika grafických webových stránkách. Díky tomu, že AWstats využívá informační soubory po často po malých částech, nedělají mu problémy obsáhlé logové soubory a to má vliv i na jeho rychlost. Dokáže analyzovat logové soubory od všech hlavních serverových aplikací jako je Apache log (NCSA combined/XLF/ELF log formát nebo common/CLF log formát), WebStar, IIS (W3C log formát) a mnoho dalších webových, proxy, wapových, streamových, mailových a některých ftp serverů.

Středověk žil svým problémem kvantifikace neuchopitelného, materiálním přiblížením abstraktního ve slavné disputaci scholastiků o tom „Kolik andělů se vejde na špičku jehly?“ Kdybychom znali odpověď a zároveň věděli kolik je andělů celkem, mohli bychom si snadno odvodit počet jehel potřebných k uskladnění všech andělů. Převedeno do dnešního světa by mohla otázka znít: „Kolik serverů je potřeba k uložení všech informací tohoto světa?“

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním