Čeština
Co jsou to AWstats?

Co jsou to AWstats?

AWStats je volně šiřitelný nástroj, který generuje pokročilé webové, stréamové, ftp a mailové statistiky do grafického prostředí. Tento analyzátor serverového logu pracuje jako CGI z příkazové řádky a zobrazuje všechny dostupné informace obsažené v logu na několika grafických webových stránkách. Díky tomu, že AWstats využívá informační soubory po často po malých částech, nedělají mu problémy obsáhlé logové soubory a to má vliv i na jeho rychlost. Dokáže analyzovat logové soubory od všech hlavních serverových aplikací jako je Apache log (NCSA combined/XLF/ELF log formát nebo common/CLF log formát), WebStar, IIS (W3C log formát) a mnoho dalších webových, proxy, wapových, streamových, mailových a některých ftp serverů.

AWstats statistiky, instalace

AWStats mohou pracovat z příkazové řádky, ale také jako CGI, což významně pomáhá webhostingovým poskytovatelům, pteří mají povolený Perl, CGI a přístup k logu.

AWstats toho uméjí opravdu mnoho, ale zde vyzdvihneme jen některé jeko vlastnosti. Co a jak nám tedy AW stats může nabídnout si ukážeme na jednom nejmenovaném webu…

Základním kamenem jsou souhrné statistiky navštěvnosti, které nám přehledně ukazují, kdy a kolik návštěvníků příšlo na náš web. Tuto možnost ocení především majitelé e-shopů a firemních stránek vůbec při SEO optimalizaci webu. Je možné sledovat statistiky souhrně, ale i v jednotlivých měsících roku , dnech vybraného měsíce, průměrné statistiky dnů v týdnu a dokonce i sprůměrné statistiky návštěvnostních hodin.

Souhrn
Zobrazený časový úsek Měsíc Bře 2006
První návštěva 01 Bře 2006 – 00:56
Poslední návštěva 31 Bře 2006 – 23:49
Unikátní návštěvy Počet návštěv Stránek Hity Bajtů
Zobrazovaná zátěž * 1736 2177
(1.25 návštěv/návštěvníka)
9988
(4.58 Stránek/Návštěva)
46294
(21.26 Hity/Návštěva)
1.60 GB
(771.62 KB/Návštěva)
Nezobrazovaná zátěž * 34948 35975 1.03 GB

* Nezobrazovaná zátěž, včetně zátěže od robotů, červů nebo odpovědí na HTTP stavovové kódy.

Za měsíc

Unikátní návštěvy: 2080Počet návštěv: 2991Stránek: 15509Hity: 63835Bajtů: 2.42 GB Unikátní návštěvy: 1572Počet návštěv: 1928Stránek: 12637Hity: 64047Bajtů: 2.48 GB Unikátní návštěvy: 1736Počet návštěv: 2177Stránek: 9988Hity: 46294Bajtů: 1.60 GB Unikátní návštěvy: 1959Počet návštěv: 2509Stránek: 14159Hity: 69159Bajtů: 2.14 GB Unikátní návštěvy: 2614Počet návštěv: 3246Stránek: 18563Hity: 106812Bajtů: 7.87 GB Unikátní návštěvy: 3173Počet návštěv: 3929Stránek: 11312Hity: 46206Bajtů: 13.39 GB Unikátní návštěvy: 2394Počet návštěv: 2914Stránek: 15632Hity: 70837Bajtů: 10.15 GB Unikátní návštěvy: 6726Počet návštěv: 7970Stránek: 26923Hity: 101113Bajtů: 38.37 GB Unikátní návštěvy: 2567Počet návštěv: 3552Stránek: 13489Hity: 61490Bajtů: 6.42 GB Unikátní návštěvy: 2257Počet návštěv: 3352Stránek: 29302Hity: 151385Bajtů: 4.38 GB Unikátní návštěvy: 1802Počet návštěv: 2690Stránek: 11170Hity: 64499Bajtů: 1.05 GB Unikátní návštěvy: 1605Počet návštěv: 2176Stránek: 10009Hity: 52687Bajtů: 1.18 GB
Led
2006
Úno
2006
Bře
2006
Dub
2006
Kvě
2006
Čer
2006
Čvc
2006
Srp
2006
Zář
2006
Říj
2006
Lis
2006
Pro
2006
Měsíc Unikátní návštěvy Počet návštěv Stránek Hity Bajtů
Led 2006 2080 2991 15509 63835 2.42 GB
Úno 2006 1572 1928 12637 64047 2.48 GB
Bře 2006 1736 2177 9988 46294 1.60 GB
Dub 2006 1959 2509 14159 69159 2.14 GB
Kvě 2006 2614 3246 18563 106812 7.87 GB
Čer 2006 3173 3929 11312 46206 13.39 GB
Čvc 2006 2394 2914 15632 70837 10.15 GB
Srp 2006 6726 7970 26923 101113 38.37 GB
Zář 2006 2567 3552 13489 61490 6.42 GB
Říj 2006 2257 3352 29302 151385 4.38 GB
Lis 2006 1802 2690 11170 64499 1.05 GB
Pro 2006 1605 2176 10009 52687 1.18 GB
Celkem 30485 39434 188693 898364 91.46 GB

Dny v měsíci

Počet návštěv: 83Stránek: 568Hity: 3342Bajtů: 88.94 MB Počet návštěv: 55Stránek: 88Hity: 522Bajtů: 3.71 MB Počet návštěv: 73Stránek: 197Hity: 1274Bajtů: 36.14 MB Počet návštěv: 36Stránek: 160Hity: 771Bajtů: 19.09 MB Počet návštěv: 55Stránek: 284Hity: 800Bajtů: 8.73 MB Počet návštěv: 68Stránek: 325Hity: 1429Bajtů: 70.03 MB Počet návštěv: 70Stránek: 367Hity: 2034Bajtů: 66.75 MB Počet návštěv: 74Stránek: 432Hity: 2059Bajtů: 160.65 MB Počet návštěv: 83Stránek: 634Hity: 2007Bajtů: 93.78 MB Počet návštěv: 70Stránek: 694Hity: 2740Bajtů: 45.24 MB Počet návštěv: 74Stránek: 675Hity: 1985Bajtů: 73.05 MB Počet návštěv: 56Stránek: 319Hity: 1120Bajtů: 27.21 MB Počet návštěv: 79Stránek: 207Hity: 954Bajtů: 50.93 MB Počet návštěv: 97Stránek: 262Hity: 2635Bajtů: 49.09 MB Počet návštěv: 98Stránek: 387Hity: 1926Bajtů: 56.75 MB Počet návštěv: 76Stránek: 347Hity: 1131Bajtů: 82.02 MB Počet návštěv: 67Stránek: 304Hity: 1740Bajtů: 71.33 MB Počet návštěv: 36Stránek: 161Hity: 776Bajtů: 49.36 MB Počet návštěv: 46Stránek: 260Hity: 779Bajtů: 26.01 MB Počet návštěv: 80Stránek: 296Hity: 1272Bajtů: 36.24 MB Počet návštěv: 79Stránek: 311Hity: 1721Bajtů: 62.36 MB Počet návštěv: 75Stránek: 415Hity: 1656Bajtů: 128.68 MB Počet návštěv: 83Stránek: 219Hity: 1147Bajtů: 19.94 MB Počet návštěv: 56Stránek: 142Hity: 876Bajtů: 37.14 MB Počet návštěv: 50Stránek: 170Hity: 2106Bajtů: 35.11 MB Počet návštěv: 44Stránek: 125Hity: 532Bajtů: 4.03 MB Počet návštěv: 78Stránek: 409Hity: 1662Bajtů: 76.37 MB Počet návštěv: 101Stránek: 399Hity: 1547Bajtů: 76.59 MB Počet návštěv: 79Stránek: 286Hity: 1454Bajtů: 26.20 MB Počet návštěv: 82Stránek: 349Hity: 1224Bajtů: 21.54 MB Počet návštěv: 74Stránek: 196Hity: 1073Bajtů: 37.45 MB Počet návštěv: 70.23Stránek: 322.19Hity: 1493.35Bajtů: 52.92 MB
01
Bře
02
Bře
03
Bře
04
Bře
05
Bře
06
Bře
07
Bře
08
Bře
09
Bře
10
Bře
11
Bře
12
Bře
13
Bře
14
Bře
15
Bře
16
Bře
17
Bře
18
Bře
19
Bře
20
Bře
21
Bře
22
Bře
23
Bře
24
Bře
25
Bře
26
Bře
27
Bře
28
Bře
29
Bře
30
Bře
31
Bře
Průměr
Den Počet návštěv Stránek Hity Bajtů
01 Bře 2006 83 568 3342 88.94 MB
02 Bře 2006 55 88 522 3.71 MB
03 Bře 2006 73 197 1274 36.14 MB
04 Bře 2006 36 160 771 19.09 MB
05 Bře 2006 55 284 800 8.73 MB
06 Bře 2006 68 325 1429 70.03 MB
07 Bře 2006 70 367 2034 66.75 MB
08 Bře 2006 74 432 2059 160.65 MB
09 Bře 2006 83 634 2007 93.78 MB
10 Bře 2006 70 694 2740 45.24 MB
11 Bře 2006 74 675 1985 73.05 MB
12 Bře 2006 56 319 1120 27.21 MB
13 Bře 2006 79 207 954 50.93 MB
14 Bře 2006 97 262 2635 49.09 MB
15 Bře 2006 98 387 1926 56.75 MB
16 Bře 2006 76 347 1131 82.02 MB
17 Bře 2006 67 304 1740 71.33 MB
18 Bře 2006 36 161 776 49.36 MB
19 Bře 2006 46 260 779 26.01 MB
20 Bře 2006 80 296 1272 36.24 MB
21 Bře 2006 79 311 1721 62.36 MB
22 Bře 2006 75 415 1656 128.68 MB
23 Bře 2006 83 219 1147 19.94 MB
24 Bře 2006 56 142 876 37.14 MB
25 Bře 2006 50 170 2106 35.11 MB
26 Bře 2006 44 125 532 4.03 MB
27 Bře 2006 78 409 1662 76.37 MB
28 Bře 2006 101 399 1547 76.59 MB
29 Bře 2006 79 286 1454 26.20 MB
30 Bře 2006 82 349 1224 21.54 MB
31 Bře 2006 74 196 1073 37.45 MB
Průměr 70.23 322.19 1493.35 52.92 MB
Celkem 2177 9988 46294 1.60 GB

Dny v týdnu

Stránek: 309.25Hity: 1329.25Bajtů: 58.39 MB Stránek: 334.75Hity: 1984.25Bajtů: 63.70 MB Stránek: 417.60Hity: 2087.40Bajtů: 92.24 MB Stránek: 327.40Hity: 1206.20Bajtů: 44.20 MB Stránek: 306.60Hity: 1540.60Bajtů: 45.46 MB Stránek: 291.50Hity: 1409.50Bajtů: 44.15 MB Stránek: 247Hity: 807.75Bajtů: 16.50 MB
Po Út St Čt So Ne
Den Stránek Hity Bajtů
Po 309.25 1329.25 58.39 MB
Út 334.75 1984.25 63.70 MB
St 417.60 2087.40 92.24 MB
Čt 327.40 1206.20 44.20 MB
306.60 1540.60 45.46 MB
So 291.50 1409.50 44.15 MB
Ne 247 807.75 16.50 MB

Hodiny

Stránek: 472Hity: 1883Bajtů: 75.06 MB Stránek: 271Hity: 1112Bajtů: 27.25 MB Stránek: 89Hity: 321Bajtů: 3.58 MB Stránek: 103Hity: 446Bajtů: 20.73 MB Stránek: 98Hity: 275Bajtů: 2.49 MB Stránek: 191Hity: 600Bajtů: 16.38 MB Stránek: 202Hity: 899Bajtů: 29.02 MB Stránek: 315Hity: 1974Bajtů: 25.85 MB Stránek: 690Hity: 2033Bajtů: 107.60 MB Stránek: 229Hity: 917Bajtů: 26.04 MB Stránek: 555Hity: 2346Bajtů: 102.46 MB Stránek: 371Hity: 2577Bajtů: 54.72 MB Stránek: 341Hity: 1612Bajtů: 41.15 MB Stránek: 342Hity: 1775Bajtů: 22.29 MB Stránek: 338Hity: 1466Bajtů: 43.79 MB Stránek: 804Hity: 4750Bajtů: 199.37 MB Stránek: 481Hity: 2321Bajtů: 52.04 MB Stránek: 490Hity: 2217Bajtů: 56.18 MB Stránek: 990Hity: 3916Bajtů: 202.99 MB Stránek: 598Hity: 3633Bajtů: 120.83 MB Stránek: 430Hity: 2069Bajtů: 97.31 MB Stránek: 606Hity: 2607Bajtů: 131.99 MB Stránek: 347Hity: 1714Bajtů: 54.65 MB Stránek: 635Hity: 2831Bajtů: 126.71 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

Hodiny Stránek Hity Bajtů
00 472 1883 75.06 MB
01 271 1112 27.25 MB
02 89 321 3.58 MB
03 103 446 20.73 MB
04 98 275 2.49 MB
05 191 600 16.38 MB
06 202 899 29.02 MB
07 315 1974 25.85 MB
08 690 2033 107.60 MB
09 229 917 26.04 MB
10 555 2346 102.46 MB
11 371 2577 54.72 MB

Hodiny Stránek Hity Bajtů
12 341 1612 41.15 MB
13 342 1775 22.29 MB
14 338 1466 43.79 MB
15 804 4750 199.37 MB
16 481 2321 52.04 MB
17 490 2217 56.18 MB
18 990 3916 202.99 MB
19 598 3633 120.83 MB
20 430 2069 97.31 MB
21 606 2607 131.99 MB
22 347 1714 54.65 MB
23 635 2831 126.71 MB

Další výbornou věcí je schopnost AWstats identifikovat, z jaké změ návšténa na daný web přišla.Rozjeli jste reklamní kampaň například v polsku? AWstats vám graficky znázornéjí, zda-li z kampaň má efekt a návštěvnost z dané země stoupla.

Země (Top 10)
Země Stránek Hity Bajtů
de Germany de 3043 4873 77.44 MB

us United States us 1728 6030 68.99 MB

fr France fr 1670 10221 194.50 MB

Neznámý Neznámý unknown 908 3885 72.63 MB

ro Romania ro 770 777 20.61 MB

gb Great Britain gb 271 956 8.66 MB

be Belgium be 271 3548 51.15 MB

ch Switzerland ch 127 451 8.70 MB

tw Taiwan tw 121 611 2.99 MB

au Australia au 107 578 4.85 MB

Ostatní 906 4823 867.10 MB
Hosté (Top 10)
Hosté : 0 Známý, 1622 Neznámý (nepřeložená IP)
1471 Unikátní návštěvy
GeoIP
Country
GeoIP
City
GeoIP
Region
WhoIs info Stránek Hity Bajtů Poslední návštěva
194.8.75.103 Germany Neznámý Neznámý ? 2418 2418 34.46 MB 28 Čvc 2008 – 04:01
216.245.211.106 United States Englewood Colorado ? 342 342 5.85 MB 02 Čvc 2008 – 16:43
64.191.59.5 United States Scranton Pennsylvania ? 342 342 5.85 MB 06 Čvc 2008 – 14:02
89.122.29.81 Romania Neznámý Neznámý ? 262 262 17.78 MB 24 Čvc 2008 – 08:45
194.8.74.158 Germany Neznámý Neznámý ? 189 189 2.72 MB 05 Čvc 2008 – 04:50
41.225.151.81 Neznámý Neznámý Neznámý ? 174 1183 8.18 MB 19 Čvc 2008 – 14:22
69.77.143.100 United States West Jefferson Neznámý ? 143 673 17.16 MB 21 Čvc 2008 – 18:17
193.253.188.84 France Limonest Neznámý ? 125 617 7.48 MB 17 Čvc 2008 – 10:57
89.122.29.128 Romania Neznámý Neznámý ? 108 108 506.10 KB 27 Čvc 2008 – 07:29
89.122.29.61 Romania Neznámý Neznámý ? 108 108 506.14 KB 16 Čvc 2008 – 06:29
Ostatní 5711 30511 1.25 GB

Roboti (Top 10)
46 přístupů robotů* Hity Bajtů Poslední návštěva
MSNBot 8305+757 252.52 MB 31 Říj 2006 – 23:30
Yahoo Slurp 292+845 2.40 MB 31 Říj 2006 – 23:41
Googlebot 797+56 3.89 MB 31 Říj 2006 – 19:23
yahoo!\sslurp\schina 370+85 888.98 KB 31 Říj 2006 – 18:17
Voyager 270+11 3.97 MB 31 Říj 2006 – 22:57
ZyBorg 268+8 124.44 MB 31 Říj 2006 – 22:45
MSNBot-media 152+85 6.24 MB 31 Říj 2006 – 22:34
\wbot[\/\-] 127+13 1.22 MB 31 Říj 2006 – 12:22
Alexa (IA Archiver) 0+64 48.94 KB 31 Říj 2006 – 19:42
Findlinks 49+13 1.73 MB 31 Říj 2006 – 20:27
Ostatní 296+133 25.13 MB

*
Roboti zde uvedení dávají zátěž „nezobrazovanou“ od návštěv, čili
nejsou uvedeny v jiných grafech. Čísla po + je úspěšně přidaná zátěž z
„robots.txt“.

Trvání návštěv
Počet návštěv: 2280 – Průměr: 251 s Počet návštěv Procenta
0s-30s 1742 76.4 %
30s-2mn 188 8.2 %
2mn-5mn 92 4 %
5mn-15mn 93 4 %
15mn-30mn 39 1.7 %
30mn-1h 46 2 %
1h+ 78 3.4 %
Neznámý 2 0 %

Je toho ještě mnoho, co by stálo za zmínku ohledně AWstats, jelikož mají opravdu mnoho k nabídnutí. Na konec tohoto letmého představení zde máme statistiku preferovaných operačních systémů a webových prohlížečů našich návštěvníků.

OS (Top 10)
OS Hity Procenta
Windows Windows 61990 90.6 %
Linux/unix Linux 3861 5.6 %
MacOS Macintosh 1878 2.7 %
Neznámý operační systém Neznámý 660 0.9 %
bsd BSD 15 0 %
sunos Sun Solaris 14 0 %
OS2 OS/2 1 0 %

Browsery (prohlížeče) (Top 10)
Browsery (prohlížeče) Grabber Hity Procenta
Internet Explorer - Edge MS Internet Explorer Ne 37429 54.7 %
Firefox Firefox Ne 21553 31.5 %
Opera Opera Ne 6748 9.8 %
firefox Safari Ne 1085 1.5 %
mozilla Mozilla Ne 598 0.8 %
neznámý prohlížeč Neznámý ? 483 0.7 %
netscape Netscape Ne 234 0.3 %
konqueror Konqueror Ne 121 0.1 %
Firefox prohlížeč BonEcho (Firefox 2.0 development) Ne 72 0.1 %
epiphany Epiphany Ne 25 0 %
Ostatní 71 0.1 %

 

HomePage projektu: http://awstats.sourceforge.net

AWstats od COOLHOUSING.NET: 50,- Kč/měsíc

Autor: Jirka Dvořák

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním