Čeština
IPv6 adresy

Coolhousing IPv6 ready

Od 1.1. 2009 síť serverhostingu COOLHOUSING.NET plně nativně podporuje protokol IPv6. Ke všem hostingovým modelům je mino standardního počtu IPv4 adres nabízen i /48 rozsah IPv6 adres. Stávající klienti mohou o svůj rozsah IPv6 adres dodatečně požádat. Pro ty, kteří si nejsou jisti, co IPv6 přináší, je zde malé seznámení.

Protokol IPv6, dříve označován i jako IPng (next generation), je trvalejším řešením problémů s nedostatkem. Rozšíření IPv6 jde jen velmi pozvolna a právě společnost Coolhousing jako jedna z prvních hostingových společností udělala v tomto směru krok vpřed.

V IPv6 adresa má délku 128 bitů (IPv4 = 32 bitů), což znamená, že počet možných adres je 2128 ≈ 3×1038. Výsledek je možné označit za astronomické číslo. V IPv6 je ovšem třeba velkou část adres rezervovat a adresní prostor opět nelze dokonale využít, je těchto adres dostatek na to, aby každé zařízení připojitelné do internetu dostalo svou vlastní jedinečnou adresu. Pro lepší představu, s IPv6 by každý člověk na zemi mohl vlastnit rozsah velikosti dnešního internetu.

Adresa IPv6 se zapisuje jako osm skupin po čtyřech hexadecimálních číslicích a to hned třemi způsoby. První způsob je označován jako “straight-hex“, kde se každé slovo zapíše jako (4-místné) hexadecimální číslo.

805B:2D9D:0C28:0000:0000:FC57:D4C8:1FFF

O něco úspornější způsob zápisu je tzv. “leading zero suppressed“. Úvodní nuly v každé skupině lze ze zápisu vynechat a nulová slova se zkrátí na jednu číslici. Výše uvedenou adresu tedy lze psát ve tvaru

805B:2D9D:C28:0:0:FC57:D4C8:1FFF

A dalším úsporným způsobem je tzv. “zero-compressed“ způsob, kde se několik po sobě jdoucích nulových skupin nahradí znaménky“::“. Původní adresu jde tedy též napsat jako:

805B:2D9D:C28::FC57:D4C8:1FFF

Tento způsob se používá často u prefixů pro nulový konec adresy či u speciálních adres, jako je loopback (smyčka), jejíž tvar ::1 je podstatně příjemnější, než 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001.

Adresní architekturu IPv6 definuje RFC 4291. Zavádí tři typy adres:

  • Individuální (unicast) která identifikují právě jedno síťové rozhraní. Přidělují se způsobem který připomíná spíše CIDR než třídy A, B a C
  • Skupinové (multicast) označují skupinu síťových rozhraní, jejímž členům se mají data dopravit. Skupinově adresovaný datagram se doručuje všem členům skupiny, jedná se tedy o náhradu broadcastu z IPv4. Jeho podpora v IPv6 je povinna!
  • Výběrové (anycast) označují skupinu síťových rozhraní, kde jedna IP adresa může být přiřazena více uzlům současně, ovšem reagovat (ozvat se) by měl vždy ten uzel, který je „nejblíže“.

Adresní prostor je rozdělen následovně:

prefix
význam
::/128 neurčená
::1/128 smyčka (loopback)
ff00::/8 skupinové
fe80::/10 individuální lokální linkové
ostatní individuální globální

Výběrové adresy nemají rezervovánu svou vlastní část adresního prostoru. Jsou promíchány s individuálními a je otázkou lokální konfigurace, aby uzel poznal, zda se jedná o individuální či výběrovou adresu.

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním