Čeština
Aktualizace panelu pro zákazníky

Aktualizace panelu pro zákazníky

Tak máme za sebou další zdařilou aktualizaci aplikace Controlpanel, která má za úkol usnadnit našim zákazníkům práci s našimi službami. Aktualizace jsou opět vesměs v oblasti virtualizace, což je dáno jednoduchostí implementace do jednotného prostředí. Máme tu však první vlaštovku pro rackové zákazníky.

IPv6 rDNS

Toto je nejžhavější novinka od poslední aktualizace. U IPv6 subnetů přidělených virtuálním serverům jsme aktivovali možnost správy IPv6 reverzních záznamů. Nyní si můžete sami a jednoduše editovat reverzní záznamy a nemusíte tak kontaktovat kvůli takovýmto maličkostem podporu. Nastavené změny se projeví takřka okamžitě.

Zákazníci s housingovými službami si musí zatím ještě počkat, je však naší prioritou tuto funkci zpřístupnit co nejdříve i pro ně.

Virtuální sítě

Tuto novou funkci ocení především zákazníci, kteří mají více virtuálních serverů. Mohou své virtuální servery propojit na úrovni lokální sítě, což přispěje k bezpečnosti komunikace mezi servery.

Využití může být různé. Zákazník může používat jeden server jako frontend (firewall, web,…) a další servery budou databázové nebo storage servery, u kterých nemusí být přímý přístup do internetu žádoucí.

Propojení virtuálů mezi sebou je zdarma, proto pokud si myslíte, že tuto vlastnost využijete, směle do toho.

Úpravy konfigurace VPS

V nastavení virtuálních serverů jsme provedli několik drobnějších změn. Mezi parametry virtualizace jsme zařadili novou položku „Režim časovače“ (rtc tickpolicy). Nastavením položky specifikujete, s jakou frekvencí se má virtuální server synchronizovat s virtualizačním serverem. Zatím co pro UNIX/Linux like systémy je vhodná hodnota „delay“ (normální frekvence), u virtuálů s OS Windows je doporučená hodnota „catchup“, čímž se docílí vyšší frekvence synchronizace.

Z parametrů virtualizace VPS jsme na opak odebrali volbu s nastavením diskové cache, jelikož to bylo častým zdrojem problémů.

Aktivován VPSAdmin

K virtuálním serverům jsme přidali funkci, díky které může zákazník z prostředí CP získat přístup do panelu https://vpsadmin.coolhousing.net. Pokud má zákazník více virtuálních serverů a chce svému administrátorovi zpřístupnit pouze jeden, zřídí mu takto přístup do panelu VPSAdmini, odkud bude moci administrovat pouze jeden určený server. Veškeré změny, které provede administrátor v rozhraní VPSAdmin se projeví i v CP – synchronizace je zajištěna. A až Váš administrátor s prací skončí, jednoduše přístup deaktivujete.

Tato volba má však i další funkci. Když chcete na svém virtuálním serveru využívat náš předinstalovaný systém na CentOSu pro správu neomezeného množství webů, MySQL a Postgre databází, FTP účtů a tak dále, je VPSAdmin panelem pro Vás. Více o této funkci najdete zde: https://www.coolhousing.net/cz/predinstalovany-system-pro-vps-webova-administrace-centos

Sledování příkonu racků

Po dlouhých útrapách v implementaci se podařilo aktivovat funkci monitoringu příkonu rackových služeb, které jsou založeny na elektroměrech. Na základě pravidelných odečtů se vypočítává průměrný příkon a klient tak získá přehled o příkonu na svém racku a brzo i na jednotlivých přívodech.

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním