Čeština
Jak nastavit statickou IP adresu pro VPS Windows

Jak nastavit statickou IP adresu pro VPS Windows

Ve výchozím stavu je IPv4 a IPv6 adresa serveru přidělena prostřednictvím DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Tento protokol však není vhodný pro provoz v serverovém prostředí a je na místě IP adresy nastavit staticky. Opět se podíváme do Server Manageru a v menu Local Server zvolíme tentokrát položku Ethernet, kliknutím na IPv4 address assigned by DHCP, IPv6 enabled.

Nastavení služby virtuálního serveru

Virtuální server disponuje jedním síťovým rozhraním (může jich být k dispozici i více, tím se však již dostáváme do pokročilejšího nastavení VPS).

Síťové rozhraní

Kliknutím pravého tlačítka myši na zvoleném síťovém rozhraní zvolíme Properties.

Zvolit properties

V dalším okně pro nastavení IPv4 adresy zvolíme levým tlačítkem myši volbu Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) a klikneme na tlačítko Properties, které se po volbě aktivuje.

Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)  - vlastnosti

V nově otevřeném okně…

Nastavení Ip adresy a DNS

…překlikneme na volby Use the following IP addresses a Use the following DNS server addressess.

Nastavení Ip adresy a DNS 2

Přidělené síťové nastavení naleznete v klientské sekci Controlpanel v detailu služby.

Přidělené nastavení sítě naleznete v CP

Stejný postup aplikujeme i při nastavení IPv6 adresy.

Nastavením statické IP adresy předejdete mnoha problémům s připojením svého virtuálního serveru.

Autor: Jirka Dvořák

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním