Jak nastavit statickou IP adresu pro VPS Windows

Ve výchozím stavu je IPv4 a IPv6 adresa serveru přidělena prostřednictvím DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Tento protokol však není vhodný pro provoz v serverovém prostředí a je na místě IP adresy nastavit staticky. Opět se podíváme do Server Manageru a v menu Local Server zvolíme tentokrát položku Ethernet, kliknutím na IPv4 address assigned by DHCP, IPv6 enabled.
Nastavení služby virtuálního serveru


Virtuální server disponuje jedním síťovým rozhraním (může jich být k dispozici i více, tím se však již dostáváme do pokročilejšího nastavení VPS).


Síťové rozhraní


Kliknutím pravého tlačítka myši na zvoleném síťovém rozhraní zvolíme Properties.


Zvolit properties


V dalším okně pro nastavení IPv4 adresy zvolíme levým tlačítkem myši volbu Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) a klikneme na tlačítko Properties, které se po volbě aktivuje.


Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)  - vlastnosti


V nově otevřeném okně…


Nastavení Ip adresy a DNS


...překlikneme na volby Use the following IP addresses a Use the following DNS server addressess.


Nastavení Ip adresy a DNS 2


Přidělené síťové nastavení naleznete v klientské sekci Controlpanel v detailu služby.


Přidělené nastavení sítě naleznete v CP


Stejný postup aplikujeme i při nastavení IPv6 adresy.Nastavením statické IP adresy předejdete mnoha problémům s připojením svého virtuálního serveru!


Autor: Jirka Dvořák


Zákaznická
podpora