Čeština
VPS

Kontrola VPS s OS Windows

Vážení zákazníci,
v nedávné době jsme zaznamenali případy kompromitovaných serverů s operačním systémem Windows Server 2008 R2. Kompromitovaný server vykazoval nadměrné vytížení CPU, kdy vzhledem k těmto okolnostem bylo takřka nemožné se přihlásit přes vzdálenou plochu RDP.

Tímto Vás žádáme v rámci předejití případných komplikací o kontrolu, má-li váš operační správně nastavený firewall, jsou-li povolené automatické aktualizace, případně jeli váš server zaktualizován.

U jiných verzí operačních systémů Windows Server jsme toto chování nezaznamenali.

Děkujeme za spolupráci.

Coolhousing tým

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním