Čeština
Pokročilé nástroje pro monitoring serveru

Pokročilé nástroje pro monitoring serveru

Minule jsme se společně podívali na tři základní nástroje pro monitoring stavu serveru. Nyní je na čase podívat se na několik pokročilejších.

vmstat

Nástroj vmstat slouží k periodickému vypisování informací o počtu běžících a zablokovaných procesů, stavu operační paměti, stránkování, vstupních a výstupních operacích, počtu přepnutí a přerušení a využití procesoru. Tento nástroj není standardní součástí holého systému (většina distribucí jej však v základní instalaci obsahuje) a je začleněn do balíčku procps.

Monitorovací nástroj vmstat čte informace z odpovídajících souborů v /proc. Jako parametry můžeme zadat dvě hodnoty. První určující prodlevu mezi opakovanými výpisy a druhou pro celkový počet výpisů. Ty uvádíme za přepínačem -n:

$ vmstat -n 1 8
procs ————–memory————– –swap– –io– -system- ——-cpu——-
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
1 0 0 2075320 133552 1161112 0 0 12 21 50 71 5 1 94 0
0 0 0 2076148 133552 1161112 0 0 0 0 250 219 5 2 93 0
0 0 0 2076164 133560 1161108 0 0 0 68 56 122 0 0 99 1
1 0 0 2009268 133560 1177544 0 0 0 0 323 181 15 7 78 0
0 0 0 2018496 133560 1177496 0 0 0 0 171 128 5 1 94 0
0 0 0 2020728 133560 1177504 0 0 0 0 74 129 0 0 100 0
0 0 0 2020728 133560 1177504 0 0 0 0 57 114 0 0 100 0
2 0 0 2020768 133568 1177496 0 0 0 124 392 520 24 2 74 0

První sloupec (r) udává počet procesů připravených k běhu, druhý (b) udává počet zablokovaných. Ve sloupci swpd máme informace o využitém odkládacím prostoru (tzv. swap), následují informace o využití paměti, analýza obsahu swapu a další informace o vytížení disku a CPU.

iostat

Nástroj iostat slouží ke sledování aktivity vstupních a výstupních zařízení.


$ iostat
Linux 3.2.0-49-generic (gnu.cz) 21.7.2013 _x86_64_(3 CPU)

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
4.60 0.00 1.09 0.49 0.00 93.82
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
vda 5,39 35,69 62,38 996573 1741776

Výpis utility hovoří sám za sebe. V prvním řádku výpisu nalezneme informace o systému (verze jádra, platforma), v dalším pak informace o využití procesoru a jako poslední zde máme informace o využití, respektive aktivtě, souborových systémů.

Nástroje vmstat a iostat patří mezi pokročilejší, avšak naprosto esenciální nástroje pro správu serveru na platformě GNU/Linux. K dalším nástrojům pro monitoring se ještě dostaneme později.

Autor: Jirka Dvořák

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním