Čeština
Coolhousing

Prohlášení o poruše napájení

Dnes, 27. září 2016 ve 13:13 došlo k poruše napájení našich služeb. Tato porucha byla zapříčiněna lidským faktorem při zapojování druhého modulu centrální UPS do B okruhu elektrické sítě.

Nastalou situaci naši technici začali okamžitě řešit a v 15:45 bylo napájení v B okruhu elektrické sítě obnoveno.

Při uvedeném incidentu došlo mimo jiné k poškození primárního virtualizačního switche, což prodloužilo dobu odstavení služby virtuálních serverů. Porucha na službě virtuálních serverů byla odstraněna v 16:50, čímž se stav kolem virtuálních serverů vrátil do normálu.

Za nastalou situaci se velmi omlouváme a za způsobené problémy přijímáme odpovědnost. Jednotlivé požadavky na kompenzaci budeme řešit s každým zákazníkem individuálně.

Přijměte tímto prosím naši omluvu.

Coolhousing tým

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním