Průvodce administrátora linuxových serverů

Vítejte u kapitoly 2 našeho průvodce administrátora linuxových serverů s názvem RAID prakticky.Kapitola 2: RAID prakticky


V kapitole 1 jsme vám popsali RAID v teorii, nyní se podívejme na praxi a to z pohledu administrátora systému.


RAID lze v prostředí systému GNU/Linux vytvářet a spravovat pomocí subsystému MD. K jeho řízení používáme výše uvedený nástroj mdadm. Veškeré informace o stavu diskového pole RAID jsou uložené v souboru /proc/mdstat, odkud si je můžeme vypsat příkazem cat /proc/mdstat anebo výše uvedeným příkazem využívajícím nástroj mdadm, který tyto informace dále interpretuje a rozvádí.


V případě, že jsou všechny disky v poli, je toto pole funkční. Jakmile některý z disků vypadne, hovoříme o degradovaném poli. Po vložení nového disku do pole dojde k rekonstrukci chybějících dat (to neplatí u RAID 0).


Softwarový RAID obvykle sestavujeme z oddílů. Jsou-li oddíly, z nichž je RAID sestaven, označeny číselným identifikátorem fd, mohou být při zavádění systému automaticky sestaveny. To ovšem předpokládá, že budou příslušné moduly přítomné v initrd obrazu používaném jádrem k zavedení do paměti počítače v okamžiku spuštění systému.


V tomto příkladu jsou oddíly 1 a 3 vždy určeny pro sestavení RAID pole:


Průvodce administrátora linuxových serverů

Pole vytváříme, s výjimkou RAID 0, vždy v degradovaném stavu, takže ihned po vytvoření je zahájena jeho rekonstrukce. Přepínač -C značí vytváření pole, -l definuje typ RAID pole, přepínač -n určuje počet členů pole. Jednotlivé oddíly musí být poté vypsány.


$ mdadm -C /dev/md1 -l1 -n2 /dev/hda1 /dev/sda1


Tímto příkazem jsme vytvořili pole typu RAID 1 s označením /dev/md1, které se skládá z oddílů /dev/hda1 a /dev/sda1.


Na nově vytvořeném poli budeme chtít dále vytvořit souborový systém. K tomu není zapotřebí čekat až na dokončení rekonstrukce pole.


$ mkfs -t ext4 -j /dev/md1


Posuňme se ale dále. Co když zjistíme problém s diskem a rozhodneme se jej vyměnit?


Jestliže je problém vážnějšího rázu, jádro ho automaticky označí příznakem F (failed) nebo ho přímo z pole vyřadí (remove). Tím se pole dostane do degradovaného režimu..


Avšak vyřazení disku lze provést také ručně, opět za pomoci nástroje mdadm. Nejprve jej označíme příznakem failed a následně z pole odebereme úplně příznakem remove. Pole bude dále fungovat v degradovaném režimu.


$ mdadm /dev/md1 -f /dev/sda1

$ mdadm /dev/md1 -r /dev/sda1


Nyní můžeme vadný disk ze serveru fyzicky vyndat a nahradit jej novým. Ten je však zapotřebí následně opět do pole zařadit.


$ mdadm /dev/md1 -a /dev/sda1


Tímto způsobem do pole /dev/md1 přidáme nový disk a ihned začne rekonstrukce degradovaného pole. Její postup (v procentech) můžeme sledovat výpisem stavu souboru /proc/mdstat (viz výše).Auhor: Jirka DvořákZákaznická
podpora

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více...
Souhlasím