Čeština
Serverhosting a SLA garance

Server Hosting a SLA 99,9999

Service Level Agreement neboli SLA se zabývá často zmiňovanou dostupností hostingové služby. Článek ServerHosting a SLA 99,9999% nabízí střízlivý pohled na tento důležitý, ale ne výjimečný faktor server hostingu.

Většina zákazníků se před uzavřením smlouvy na server hosting ptá po SLA (Service Level Agreement) – tedy smluvně garantované dostupnosti serveru.

SLA pro ServerHosting

SLA pro serverhosting stanovuje procentuální poměr mezi dostupností a nedostupností serveru v síti poskytovatele a zároveň definuje smluvně pokuty na straně poskytovatele při nedodržení dostupnosti serveru. Naproti tomu zákazník platí za služby tím více, čím vyšší má být dostupnost serveru. A není neobvyklé, že cena za stejnou službu při SLA vyšší o 0,5% může býti dvojnásobná.

Zákazníky serverhostingu povětšinou uspokojí pokud vidí v podmínkách provozu, že poskytovatel garantuje dostupnost sítě 99 plus „nějaké drobné“… Zacitujeme z běžně nabízených SLA: „Zákazníkům nabízíme běžně Service Level Agreement (SLA) 99,0% s možností zvýšení na SLA 99,6% nebo 99,8% až 99,96%.“

Stačí ale vzít kalkulačku do ruky a z opticky krásné nabízené dostupnosti 99.0% rychle vyjde, že měsíčně ma poskytovatel „povolený“ výpadek 1% – tedy 7hodin a 12min! Při SLA 99.6% je to sice o něco lepší, ale i tak málokdo ze zákazníků bude spokojen s měsíčním výpadkem 2 hod 52 min! A dokonce i nejvyšší citovaný model SLA s úrovní garance dostupnosti 99,96% povoluje pořád ještě výpadek o délce 18min za měsíc.

Nutno ještě podotknout, že každý provider, který vysloveně nelže svým zákazníkům a stará se o svou síť, má v provozním řádu pamatováno na možnost hlášených výpadků z důvodu servisních prací, které se nezapočítávají do SLA. Tyto krátkodobé výpadky čas od času prostě musí být, jinak není možné posilovat infrastrukturu, instalovat nová zařízení jako jsou hraniční routery, apod. Pochopitelně, že tyto servisní práce by se měly – díky pečlivému naplánování – omezit na co nejkratší dobu a probíhat tehdy, kdy je síťový provoz nejnižší.

Pro srovnání v serverhostingovém centru Coolhousing jsme za minulých 12 měsíců (od června 2007 do
června 2008) neměli žádný neohlášený výpadek, a pouze tři řádně nahlášené servisní zásahy do sítě v celkovém trvání 40min. To dává celkovou roční dostupnost 100% při uvažování pouze neplánovaných
výpadků, a 99,9999761% při započtení všech nahlášených servisních zásahů.

Autor: Jirka Dvořák

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním