Čeština
Úvod do správy Windows VPS: Personalizace systému

Úvod do správy Windows VPS: Personalizace systému

Už jsme se naučili provést základní nastavení systému a povolit vzdálený přístup prostřednictvím RDP. Dnes pokročíme dále a podíváme se na základní kroky personalizace systému.

Asi nejzákladnějším krokem v úpravě systému k našemu obrazu, zároveň přitom i elementárním krokem z hlediska bezpečnosti, je nastavení a změna přístupového hesla k našemu účtu.

První heslo k účtu Administrator jsme si nastavili už v rámci instalace systému. Je však dobré zvážit jeho občasnou změnu pro zvýšení bezpečnosti systému. Zároveň je dobré pamatovat na základní pravidla volby bezpečného hesla:

  • volíme pokud možno náhodné znaky, ne slova a jména,
  • kombinujeme malá a velká písmena, čísla a speciální znaky,
  • délka hesla by měla být alespoň 8 znaků,
  • heslo nikomu nesdělujeme ani nikam nepíšeme.

Takhle nějak může vypadat bezpečné heslo, které je přitom při troše snahy snadno zapamatovatelné: k0mP12.server, sER.ver.vKulne1.

Případně můžete použít některý z mnoha online nástrojů pro generování bezpečných a přitom snadno zapamatovatelných hesel. Populární je například Safepasswd.

Samotnou změnu hesla můžeme provést prostřednictvím nástroje Control Panel operačním systému Windows. Nejprve klikneme na menu Windows:

Start menu

Po kliknutí se objeví nabídka s menu, kde vidíme nástroj Control Panel. Klikneme na něj.

Controlpanel

V pravé části obrazovky vybereme nabídku User Accounts, kterou rozklikneme.

Controlpanel 2

Dále klikneme na odkaz Change Account Type.

User accounts

Zde zvolíme účet, pro který chceme heslo změnit. V našem případě tedy účet Administrator.

User accounts 2

Nakonec klikneme na Change the password.

User accounts 3

V této chvíli se objeví obrazovka, kam zadáme nejprve stávající heslo a následně dvakrát zopakujeme nové.

Password

V poslední kolonce si můžete ještě nastavit nápovědu. Ta bude viditelná každému, kdo se pokusí na váš server připojit, proto tam nikdy nepište samotné heslo ani nic, co by cizímu člověku heslo přímo prozradilo.

Nakonec klikněte na tlačítko Change password a máme hotovo.

Kromě změny hesla mnoho uživatelů zápasí také se změnou časového pásma a nastavením času/data obecně. Podívejme se tedy i na tuto záležitost.

Nejprve si otevřeme nástroj Server Manager, se kterým jsme pracovali už v předchozích dílech seriálu.

Server manager

V něm vybereme opět záložku Local Server.

Server manager 2

V pravé části hlavního okna pak vidíme položku Time zone. Nyní je na vás, v jakém časovém pásmu chcete, aby server operoval. Ne vždy je nezbytné, aby to bylo skutečně pásmo, ve kterém se server fyzicky nachází, i když je to nejobvyklejší nastavení.

Time zone

Klikneme tedy na modrý odkaz se specifikací časové zóny.

Time zone 2

Objeví se nastavení času a časové zóny. Klikneme tedy na Change time zone.

Time zone 3

Zde už si pak vybereme dle libosti takové nastavení, které potřebujeme.

Internet time

Dále je potřeba zajistit, aby se počítač pravidelně synchronizoval s důvěryhodným NTP serverem, čímž nebude docházet ke zpoždění. To může mít naprosto zásadní vliv například v situaci, kdy chceme server využít pro burzovní obchody nebo další časově senzitivní aplikace.

V menu nastavení času tedy vybereme Internet time.

Internet time 2

Zde klikneme na Change settings. Jestliže je synchronizace nastavená a aktivní, můžeme ji v této podobě ponechat a využívat tak jeden z přednastavených časových serverů v Internetu.

Internet time 3

Případně můžeme nastavit libovolný, Vámi preferovaný, NTP server tak, že kliknete do pole, ve kterém je uveden název časového internetového serveru a název vepíšete. Populární, spolehlivé a velice dobře dostupné jsou například servery tik.cesnet.cz nebo tak.cesnet.cz.

Internet time 4

Po změně nastavení nezapomeňte kliknout na Update now and OK. Základní nastavení systému máme nyní hotové. Příště pokročíme zase o kousek dál.

Autor: Jirka Dvořák

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním