Čeština
Windows Server 2012 pro dedikované a virtuální servery již v nabídce

Windows Server 2012 pro dedikované a virtuální servery již v nabídce

Ani dva týdny neuplynuly od vydání RTM sestavení a Windows Server 2012 se objevuje v naší nabídce pronájmu licencí softwaru k dedikovaným a virtuálním serverům. Podívejme se společně, jaké novinky osmá generace Windows Serveru přináší a jak se mění licencování.

>Windows Server Editions in SPLA

Nejviditelnější, i když v serverovém prostředí rozhodně ne nejdůležitější novinkou Windows Server 2012, je dlaždicové grafické rozhraní, které Microsoft vyvinul pod názvem Metro, aby později od tohoto názvu upustil a s novým nepřišel. Stejně jako na desktopových Windows 8 je i zde pro některé úkoly využito Metro, pro jiné je třeba navštívit klasickou pracovní plochu. Nikoho asi nepřekvapí, že tlačítko Start nepřežilo ani v serverové edici.

Jedním z administrátorských nástrojů, které se dočkaly Metro oblečku, je Server Manager, v němž kromě nového vzhledu najdeme také nové funkce, především možnost spravovat jeho prostřednictvím více různých serverů. Příznivci správy prostřednictvím PowerShellu jistě ocení integrovaný modul pro správu Hyper-V, který umožňuje nejen vytvářet a spravovat virtuální stroje a disky, ale také switche, sítě a rovněž práva pro připojení k virtuálním serverům.

Virtualizace s Hyper-V

Vzhledem k zaměření Windows Server 2012 na cloudové technologie je pochopitelné, že právě v oblasti virtualizace Hyper-V se skrývá celá řada dalších zajímavých novinek. Nový Windows Server zvyšuje dosavadní hardwarová omezení pro hostitelské i virtuální stroje. Na hostitelském stroji je nově podporováno až 160 procesorů a 2 TB RAM oproti 64 procesorům a 1 TB RAM ve Windows Serveru 2008 R2.

Operační paměť virtuálních serverů se rozšířila z 64 GB na 1 TB a počet virtuálních procesorů ze čtyř na 32. Při konfiguraci virtuálního serveru lze nastavovat velikost přidělené paměti při startu a vedle maximální také minimální velikost přidělené paměti. Množství zabrané RAM se tak v případě malé zátěže za běhu může snížit i pod hodnotu zvolenou pro start systému. Virtuální disky VHDX mohou z původních dvou TB narůst až na 64 TB. Windows Server 2012 oficiálně podporuje ukládání virtuálních disků na síťové úložiště. Za pozornost stojí i inovace v oblasti migrace virtuálních strojů, která již není omezena jen na cluster. K jejímu provedení nově stačí prosté síťové připojení.

Webové služby poskytuje IIS8

S Windows Serverem 2012 přichází také nová Internetová Informační Služba ve verzi 8. Jednou z jejích nejzajímavějších novinek je technologie Server Name Indication (SNI), která dovoluje zapomenout staré omezení v podobě nutnosti individuální IP adresy pro každý SSL web. Větší množství webů využívajících SSL také nově neznamená tak velkou zátěž serveru, jaká se objevovala ve starších verzích. IIS8 umí místo všech načítat pouze potřebné certifikáty a místo jejich udržování v paměti je po nastavitelném čase zahodí. Kromě toho nabízí také podporu sdílení certifikátů pro více serverů z jednoho datového úložiště. Není tak již třeba starat se o certifikáty pro každý server zvlášť.

Mnozí správci ocení funkci CPU Throttling, která dokáže sledovat a omezit procesorový čas spotřebovávaný jednotlivými aplikačními pooly. Zejména na sdílených serverech lze takto zabránit nepřiměřené zátěži serveru jednou či několika málo aplikacemi. CPU Throttling lze využít nejen k logování zátěže a následnému ručnímu vyřešení situace, ale také k automatickému odebírání zdrojů aplikacím.

Z oblasti zabezpečení pochází novinka pojmenovaná případně Dynamic IP restrictions. IIS8 umí automaticky blokovat přístup ze vzdálených adres, pokud počet požadavků z adresy překročí nastavený limit například v případě DDoS útoku. Blokování IP adres bylo implementováno také do FTP serveru, kde lze nakonfigurovat počet neúspěšných pokusů o přihlášení za určitý čas. Překročení tohoto limitu například útokem hrubou silou vede k blokaci vzdálené IP adresy.

Windows Server Standard vs. Datacenter Licenses

Méně edic, jiné licenční podmínky

Významné novinky přináší Windows Server 2012 v oblasti licencování. Microsoft snížil počet edic systému a do značné míry zjednodušil licenční model. Z původního zhruba tuctu edic zbyly dvě základní a dvě omezené. Základní edice Standard a Datacenter se nově nijak neliší v podpoře hardwaru. To znamená, že Windows Server 2012 Standard již není omezen 32 GB RAM, ale stejně jako Datacenter podporuje až 640 procesorů a 4 TB RAM. Rozdíl není ani ve funkční výbavě obou edic. Standard a Datacenter se liší pouze v licenčním modelu. Zatímco licence edice Standard ve variantě pro jeden procesor umožňuje běh pouze jedné virtuální instance, edici Datacenter lze virtualizovat neomezeně. Datacenter je samozřejmě dražší, ale od určitého počtu virtuálních serverů se vyplatí.

Základem pro licencování je počet fyzických procesorů v serveru. Každá instance musí mít licenci pro všechny fyzické procesory. Dvě instance běžící na dvouprocesorovém serveru tak vyžadují celkem čtyři licence Windows Server 2012 Standard. Čtyři instance na dvouprocesorovém serveru vyžadují hned osm licencí edice Standard. Například pro šest instancí na dvouprocesorovém serveru už se ale vyplatí pořídit edici Datacenter, jejíž dvě licence (na každý procesor jedna) vyjdou s oprávněním pro provoz neomezeného množství virtuálních serverů levněji než potřebných 12 licencí edice Standard.

Zbývající edice jsou nazvány Essentials a Foundation. Obě jsou licencovány na fyzický server, přičemž licence neumožňuje virtualizaci. Edice Essentials je cílena jako první server pro malé firmy do 25 uživatelů a 50 zařízení. Je nástupcem dřívějšího Windows Small Business Server Essentials. Edice Foundation je omezená na prostředí s maximálně patnácti uživateli, přičemž je dostupná pouze prostřednictvím OEM kanálů.

Změna stávajících licencí

Štěstím pro stávající zákazníky je, že změna licenční politiky je veskrze administrativní záležitostí. Reinstalace serveru totiž není nutná! Windows Server 2008 R2 Enterprise dovoloval spustit až čtyři instance systému. Pokud potřebujete pomocí nového modelu licencovat stejný počet instancí (virtuálních serverů), je třeba k serveru pořídit čtyři licence Windows Server 2012 Standard, nebo jednu licenci MS Windows Server 2012 Datacenter. Z hlediska finančního vychází lépe edice Standard, z hlediska plánování do budoucna edice Datacenter. Pokud jste však v edici Enterprise měli spuštěny například pouze tři instance, s novým licencováním výrazně ušetříte.

Hůře jsou na tom bohužel zákazníci, kteří využívali Windows Server 2008 v edici Web. Windows Server 2012 „levného“ nástupce této verze nemá, a tak zákazníkovi nezbývá nic jiného než pro provoz svého serveru pořídit o něco dražší licenci Windows Server 2012 Standard. Potěšující je, že technický upgrade Windows Server 2008 (R2) Web na Windows Server 2012 Standard je možný. Windows Server 2008 (R2) Standard a Enterprise podporují upgrade na Windows Server 2012 Standard či Datacenter, Windows Server 2008 (R2) Datacenter je možné upgradovat na stejnojmennou edici aktuální verze.

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním