Čeština
ISO certifikace v našem datovém centru

Získali jsme ISO certifikace

V historii našeho datového centra se píše další důležitý milník. Od srpna 2021 se stáváme držiteli ISO certifikace 9001 a 27001

Současný trend v IT a především mnoho našich obchodních partnerů nás v poslední době žádalo, aby provoz našeho datového centra splňoval certifikaci ISO. Protože rádi vycházíme naším klientům vstříc, přání jsme jim splnili a procesem certifikace na ISO:9001 a ISO:27001 jsme díky nastavení našich systémů a interních postupů prošli do 3 měsíců.

Díky úspěšným výsledkům auditů od dvou různých auditorských autorit jsou naše interní procesy a provoz datacentra v souladu s požadavky ISO certifikací. Tyto certifikáty jsou pro nás, naše klienty i pro vás potvrzením, že vnitřní fungování, data i dokumentace našeho datacentra jsou bezpečné, efektivní a přehledné.


ISO 9001 medaile ISO 27001 medaile

Děkujeme za vaší důvěru. Krásný a bezpečný zbytek léta přeje

Coolhousing team

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním