Čeština
Coolhousing

Změna pravidel DPH platí pro zahraniční zákazníky

Počínaje 1. 1. 2015 se změnila pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Tato změna se týká i služeb naší společnosti, která ovlivní zejména výši účtované daně z přidané hodnoty, která se nově vybírá v sazbě dle země sídla příjemce služby, tj. našich zákazníků.

V České republice nová pravidla určuje zákon číslo 235/2004 Sb., Zákon o DPH, v návaznosti na přílohu II směrnice 2016/112/ES. Podle Nařízení 282/2011/EU je Coolhousing v pozici poskytovatele povinen na základě informací od příjemce (zákazníka) zjistit a běžně používanými prostředky ověřit místo podnikání zákazníka a v závislosti na něm vybrat odvést správnou sazbu DPH.

Nová nařízení poskytovatelům naštěstí nenařizují přímý odvod v příslušných zemích, vše jde řešit prostřednictvím tuzemských finančních úřadů. Jednu změnu pro zahraniční zákazníky to však nutně přinese: DPH pro odvod do zahraničí se totiž bude přiznávat v eurech, tudíž ji bude nutné v eurech i vybírat. Zákazníkům se sídlem v zahraničí budeme nuceni vystavovat faktury v eurech s vyčíslením DPH dle příslušné sazby v jednom každém státu.

Tuzemští zákazníci tuto daňovou změnu nepocítí, zahraničním zákazníkům budou vystavovány faktury v eurech, přičemž v závislosti na výši DPH v konkrétním státě se jim může o rozdíl v sazbě DPH mírně změnit konečná cena služby, což však z pozice poskytovatele bohužel nemůžeme ovlivnit – ceny bez DPH samozřejmě neměníme.

Ve zkratce:

  • Zákazníci ze zemí mimo EU budou i nadále fakturováni bez DPH.
  • Zákazníci ze zemí v rámci EU (mimo ČR), kde zákazník disponuje platným DIČ, bude i nadále fakturováno bez DPH.
  • Zákazníci ze zemí v rámci EU (mimo ČR), kde zákazník nedisponuje platným DIČ, bude fakturováno včetně DPH ve standardní sazbě dle sídla zákazníka.
  • Zákazníci z ČR budou i nadále fakturováni včetně standardní sazby DPH platné pro ČR.

Autor: Jirka Dvořák

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním