Čeština
Datové centrum proti Koronaviru

Anti-COVID opatření v datacentru Coolhousing

Nejen bezpečnost sítí, systémů a Vašich technologií, ale také zdraví našich zaměstnanců a Vás, našich návštěvníků je u nás na první místě. Začátkem tohoto týdne jsme rozšířili opatření, která riziko komunitního šíření COVID-19 snižují na minimum

Na základě exponenciálního nárůstu počtu nakažených zejména britskou mutací COVID-19 v České republice, jsme přistoupili v datovém centru Coolhousing k přijetí několika bezpečnostním krokům, abychom zcela minimalizovali možný přenos této nemoci.

Negativní test je nejdůležitější

1) Pravidelné testování

Každý zaměstnanec společnosti Coolhousing s.r.o., jehož práce vyžaduje fyzickou přítomnost v datovém centru, je minimálně jednou týdně testován na přítomnost virových látek v jeho těle

2) Distribuce ochranných prostředků

Všem zaměstnancům a zejména pracovníkům přítomným v datacentru je pravidelně distribuována ochrana dýchacích cest prostřednictvím respirátorů třídy FFP2 a vyšší

Vitaminová podpora - vitamín C,D a zinek

3) Vitamínové doplňky stravy

Každý zaměstnanec společnosti Coolhousing dostává vitamínový balíček pro pravidelné užívání, skládající se z vitamínu C, D a Zinku

4) Pravidelné čištění exponovaných míst

V prostoru datového centra a přilehlých kanceláří probíhá pravidelně čištění nejvíce exponovaných ploch

Noste respirátor před příchodem do datového centra

5) Návštěvy datového centra

Každý návštěvník datového centra Coolhousing měl již v minulosti povinnost mít zakryté dýchací cesty před vstupem do technologických prostor DC. Nicméně nyní je důrazně doporučeno využívat ochranných prostředků třídy FFP2 a vyšší

Kromě fyzické návštěvy stále můžete využívat bezplatné přepravy Vašich technologií do našeho datového centra, vzdáleného managementu KVM over IP, či služby remote hands, kterou máte v rámci rackhousingu a serverhousingu každý měsíc zdarma. O těchto možnostech jsme Vás informovali již zde.

Jsme přesvědčeni, že všechny uvedené kroky povedou v téhle těžké situaci k eliminaci potenciálního šíření viru v našem datovém centru a že tato opatření alespoň trochu přispějí ke zmírnění této epidemie v naší zemi.

Mnoho zdraví přeje Coolhousing tým

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním