Čeština
Bezpečné datové úložiště k hostingům Coolhousing

Bezpečné datové úložiště k hostingům Coolhousing

Potřebujete ke svým hostingovým službám více diskového prostoru anebo byste ocenili spolehlivé samostatné úložiště pro zálohování? Využijte služby externího datového úložiště společnosti Coolhousing. Nabízí prostor na míru vašim potřebám, široký výběr přístupových protokolů i automatické zálohování.

Coolhousing rozšiřuje svou nabídku hostingových programů o služby externího datového úložiště. Objednávkou služby získáte prostor o kapacitě 25 až 10 000 GB na profesionálním datovém úložišti Coolhousingu. Pro dosažení maximálního výkonu a bezpečnosti dat je naše úložiště založeno na diskovém poli RAID a automaticky replikováno na záložní úložiště, které v případě poruchy primárního úložiště plynule přebere jeho funkci a zajistí tak nepřerušenou dostupnost vašich dat.

Podporované síťové protokoly

FTP – File Transfer Protocol. Standardní protokol pro přenos souborů fungující pouze nad protokolem TCP.

SFTP – SSH File Transfer Protocol. Pro přenos souborů využívá SSH. Šifruje příkazy i data, díky čemuž nepřenáší citlivé informace sítí ve snadno čitelné podobě. Výsledkem je vyšší úroveň zabezpečení oproti FTP.

RSYNC – Fast Incremental File Transfer. Při přenosech minimalizuje množství přenášených dat pomocí delta kódování, tedy přenosu pouze rozdílových dat, nikoli celých souborů. Při zrcadlení dat uskutečňuje na rozdíl od jiných protokolů pouze jeden přenos v každém směru.

SMB – Server Message Block. Protokol užívaný zejména pro přístup ke sdíleným souborům známý především ze světa Windows (sdílení souborů a tiskáren), dostupný však na většině současných platforem.

NFS – Network File System. Umožňuje připojení vzdáleného disku, který se klientskému systému jeví jako místní. Funguje zejména nad protokolem UDP, oblíbený je ve světě Linuxu.

„Průzkumem mezi vybranými zákazníky jsme zjistili vysokou poptávku po možnosti pronájmu prostoru pro ukládání dat. Někteří zákazníci dedikovaných serverů a serverhousingu jej vyžadují zejména pro zálohování mimo vlastní fyzický server, zákazníci virtuálních serverů nadto vítají možnost „rozšíření“ dostupného diskového prostoru,“ vysvětluje motivaci Coolhousingu jednatel společnosti Karel Umlauf a doplňuje: „Při přípravě služby jsme kladli důraz na nabídku dostatečných kapacit, provoz na profesionálním storage zařízení a zároveň bezpečnost z hlediska přístupových práv i automatické replikace dat na záložní storage.“

V současné době je každý ze storage serverů Coolhousingu vybaven 24 pevnými disky o kapacitě 2 TB určenými pro enterprise nasazení. Hardwarový řadič Areca 1680ix v každém serveru řídí čtveřici lineárně spojených RAID 5 polí. Celková momentální dostupná formátovaná kapacita je 40 TB. Srdcem serverů jsou čtyřjádrové procesory Intel Xeon E5603.

Z plánování nabídky vzešla služba s volitelnou kapacitou úložiště. Přístup je umožněn prostřednictvím protokolů SFTP (Secure File Transfer Protocol), RSYNC (Fast Incremental File Transfer), FTP (File Transfer Protocol), SMB (Server Message Block) či NFS (Network File System), přičemž první dva jmenované mohou být šifrované a zabezpečené prostřednictvím soukromého/veřejného klíče. Všechny protokoly jsou standardně zabezpečeny přístupovým jménem, heslem a omezením přístupu z konkrétních IP adres zevnitř sítě Coolhousingu i z internetu. Přístup k jednomu úložišti je možné povolit více uživatelům včetně možnosti nastavení práv jen ke čtení, nebo ke čtení a zápisu.

Celý ceník včetně informací naleznete na: https://www.coolhousing.net/cz/externi-datove-uloziste.

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním