Čeština
datové centrum Coolhousing posiluje

Datové centrum Coolhousing posiluje

Český poskytovatel hostingových služeb Coolhousing v rámci zkvalitňovaní svých služeb a zvýšení výkonu v uplynulých měsících zásadně upgradoval svá elektrická zařízení. A další investice jsou již připraveny!

nový napájecí zálohový zdroj

S ohledem na rostoucí poptávku služeb u datového centra Coolhousing proběhly na přelomu září a října roku 2016 rozsáhlé technické úpravy infrastruktury. Díky těmto zásahům se navýšila kapacita zálohovaného napájení o 100kW. Nově byl rovněž připojen další zcela nový modul centrálního UPS pro sekundární napájecí okruh a nový dieselagregát. Tyto masivní investice zajistily nejen stabilnější technickou infrastrukturu datového centra Coolhousing, vyšší bezpečnost a dostupnost nabízených služeb, ale také pokrytí rostoucí zákaznické poptávky na několik let dopředu.

Tyto nutné zásahy, byť pečlivě naplánovány a připraveny, se ovšem neobešly bez určitých komplikací. Z dlouhodobého hlediska je však zajištění dostatečné kapacity napájení velkou strategickou výhodou.

V následujících měsících jsou naplánované další investice, a to v rámci konektivity a rozšíření datového centra. V oblasti konektivity se plánuje velká investice do datové propustnosti vnitřní sítě, která bude navýšena o 500% a v rámci expanze prostor datového centra dojde k rozšíření třetí serverovny, která bude doplněna o několik desítek nových rackových stání.

S těmito investicemi souvisí i personální otázka, a to posílení technického týmu o nové administrátory serverů a specialisty technické podpory. Technický tým bude se současným neustále rostoucím portfoliem služeb a klientů navýšen do konce roku minimálně o dva nové administrátory a specialisty.

Věříme, že tyto zásahy do infrastruktury budou pozitivně uvítány stávajícími klienty a těšíme se na klienty nové, jejichž individuální přání rádi vyslyšíme.

Za tuto důvěru vám velmi děkujeme.

Coolhousing tým

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním