Čeština
Logo Coolhousing - změny u server hostingu

Dubnové změny u server hostingu COOLHOUSING.NET

Měsíc duben se u serverhostingu coolhousing nese v duchu změn. Zkvalitnění služeb prochází napříč celým spektrem od server housingu, přes dedikované servery a u vyhrazených zahraničních linek konče.

Velmi příjemná změna pro všechny příznivce služby dedikovaných serverů: zřizovací poplatek všech dedikovaných a managed serverů byl snížen na pouhých 300,- Kč bez DPH.

Abychom vyšli vstříc všem variantám přání našich zákazníků jsou dedikované servery i nadále dodávány bez předinstalovaného operačního systému. Instalaci vybraného OS je možné dodatečně objednat. Základní Instalace operačního systému Linux distribuce Debian nebo Ubuntu v poslední stabilní verzi je zpoplatněna částkou 900,- Kč bez DPH. Po instalaci systému bude zprovozněno SSH spojení a na email uvedený v objednávce Vám budou zaslány přihlašovací informace.

Požadujete-li na svůj server operační systém Windows, je nutné uhradit pouze zřizovací poplatek služby dedikovaného serveru. Instalaci OS Windows Vám i nadále naši administrátoři zajistit nemohou, nicméně za poplatek 700,- Kč bez DPH Vám může být zprovozněna služba “KVM over IP“ na 2 hodiny, což poskytne dostatek času pro základní instalaci a konfiguraci serveru. Manipulace s Vaším originálním CD/DVD v mechanice je samozřejmě zdarma.

V platnost vešel nový ceník vyhrazených (dedikátních) zahraničních linek. Došlo k významnému snížen cen za Mbps. Nyní je tedy vlastní vyhrazená linka do zahraničí ještě dostupnější – zvláště pokud zmíníme že ke všem vyhrazeným linkám do zahraničí je zdarma přikládána 1Gbps konektivita do NIX.cz.

Konektivita Cena za 1Mbps
5Mbps – 20Mbps(minimální krok 5Mbps) {cool_price dedicatedline1}/měsíc
25Mbps – 95Mbps(minimální krok 5Mbps) {cool_price dedicatedline2}/měsíc
100Mbps – 199Mbps(minimální krok 1Mbps) {cool_price dedicatedline3}/měsíc
200Mbps – 300Mbps(minimální krok 1Mbps) {cool_price dedicatedline4}/měsíc
 

Důležité jsou také úpravy Všeobecných obchodních podmínek. Konkrétně se jedná o doplnění článku 4. Provozní podmínky služeb. Zde bylo přidáno 6 následujících odstavců.

4.1.10
V případě, že Zákazník vypoví provozování Služby v průběhu fakturačního období, nemůže uplatnit nárok na vrácení částky za provozování Služby do konce fakturačního období.

4.1.11
Klient, který v rámci sdílené konektivity překročí průměr 20% kapacity sdílené linky na déle než 48 hodin, bude na této konektivitě omezen na dobu nezbytně nutnou k vyřešení situace. O vzniku situace překročení povoleného průměru přenosu dat poskytovatel neprodleně informuje klienta a zahájí řešení vzniklé situace. Řešení znamená snížení přenosu dat ze strany klienta nebo přechod na vyšší housingový model poskytovatele. V případě sdílené 1Gbps konektivity, bude za každých 100 Mbps navíc účtováno 4.000,- Kč bez DPH měsíčně.

4.1.12
Na každý housingový program je poskytován pouze jeden uplink typu RJ-45.

4.1.13
Pro program Server Farm a Rack Housing je nabízen pouze jeden uplink. Zákazník je povinen si k těmto programům dodat vlastní switch.

4.1.14
V síti COOLHOUSING je povoleno distribuovat pouze námi přidělené IP adresy na námi podporovaných protokolech. V případě použití jiných IP adres {lokálnich, jiných subnetů či akademických síti} či nepodporovaných sítí bude klient odpojen a pokutován částkou 2000Kč bez DPH.

4.1.15
Zákazník je povinen neprodleně informovat Poskytovatele o takových všech změnách na svých zařízeních umístěných u Provozovatele, které mohou mít za následek změnu výše příkonu elektrické energie.

Tyto změny jsou platné od dubna 2009.

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním