Čeština
Výpadek elektrické energie v Praze

Masivní výpadek elektrické distribuční sítě prověřil naše datové centum

Masivní výpadek elektrického proudu v Praze prověřil zálohovou napájecí infrastrukturu našeho datového centra na obou napájecích větvích. A výsledek? Bez výpadku jediné služby!

V úterý 2. června 2022 v 8:49 došlo k mimořádně rozsáhlému výpadku dodávek elektrické energie, který postihl rozvodnu ČEPS 400 kV na Chodově. Desetitisíce Pražanů, pražské MHD a stovky pražských podniků a firem se náhle ocitly bez elektrické energie. Ovšem tato negativní zkušenost se netýká našich služeb a klientů. Veškerá naše napájecí infrastruktura v plně automatickém režimu plynule přepnula do zálohy a po celou dobu výpadku distribuční sítě nebyl nahlášen žádný incident v souvislosti s napájením. „Tyto nepředvídatelné situace prověří připravenost podniků, firem a datových center, jaký je reálný stav připravenosti infrastruktury“, popisuje Senior Sales Executive Jiří Dvořák. „Říká se, že papír snese všechno, ale když dojde na pomyslné lámání chleba, skutečně zanedbané okamžitě vypluje na povrch“, dodává Dvořák.

Již více než dva roky v našem datovém centru provozujeme dva nezávislé přívody napájení ze dvou trafostanic a na každém přívodu je osazen samostatný motorgenerátor. V dubnu letošního roku nás poptávka donutila instalovat další okruh centrální UPS, takže naše datacentrum provozuje 3 na sobě nezávislé okruhy centrálních UPS (A, B, C) na dvou přívodech napájení ze dvou trafostanic.

Veškerá infrastruktura podléhá pravidelným revizím, ale především i pravidelným zkouškám pod zátěží. „Právě pravidelné zkoušky, a to především pod zátěží, jsou něco co málo kdo dělá a to je velká chyba“ upozorňuje Jiří Dvořák. „I když otestujete připravenost UPS i dieselu, ono to chce při testu dost odvahy shodit hlavní jistič. Ale když se něco pokazí při testu, tak máte šanci přejít okamžitě zpět na síť a nic se neděje. A když pak dojde na skutečně ostrý start jako dnes, dojdete si v klidu na kávu – pokud máte kávovar též zálohovaný dieselgenerátorem jako my“, uzavírá s nadsázkou Jiří Dvořák.

Coolhousing tým

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním