Čeština
Nové a lepší síťová infrastruktura v datacentru

Nové hraniční routery v Coolhousingu

Po mnoha měsících příprav jsme nasadili nové hraniční routery vyšší řady značky JUNIPER, které Vašim službám a serverům přinesou vyšší síťovou bezpečnost, rychlejší odezvy a mnoho vylepšení a novinek!

IT a ICT segment se dynamicky rozvíjí ve všech jeho oblastech, což jsme pocítili i my v Coolhousingu. Za posledních 5 let došlo v našem datovém centru ke skokovému nárůstu poskytovaných služeb a s tím i zvýšení nároků na konektivitu, jejíž kapacita spolu s omezeným množstvím 10GE portů by při stejném vývoji přestala v blízké budoucnosti dostačovat. Z tohoto důvodu jsme začátkem roku 2019 začali provádět nezbytné kroky k pořízení nových hraničních routerů a dalších síťových prvků.

Volba ohledně routerů padla na již námi prověřené značce JUNIPER, s kterou máme bohaté zkušenosti a víme co od této technologie čekat. Zvolili jsme proto dvojici routerů, které jednak disponují dostatečným množstvím 100 GE, 40GE a 10GE portů, vhodnou škálovatelností, a jednak zajišťují vysoký stupeň propustnosti sítě a kvalitní konektivity na dalších několik let.

Díky těmto a dalším síťovým prvkům, jako jsou například nové distribuční switche, rovněž značky JUNIPER, Vám budeme schopni i nadále zajišťovat vysoce kvalitní konektivitu. Kromě již v minulosti zmíněné službě optických okruhů, můžeme Vaše technologie nejen připojovat na 10GE rozhraní, ale nově přivést i vyhrazenou konektivitu s rychlostí vyšší, než je 10 Gbps.

Děkujeme a vážíme si Vaší přízně a spolupráce a těšíme se na další společné úspěchy!

Coolhousing tým

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním