Čeština
Přenesená daňová povinnost

Přenesená daňová povinnost u poskytnutí služby elektronických komunikací

Nařízením vlády č. 296/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 10. 2016 k zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na poskytnutí služby elektronických komunikací. Co znamená tato změna pro zákazníky Coolhousingu? To ať posoudit každý sám.

Aby byly informace kompletní, zákonem upravujícím služby elektronických komunikací je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na otázku, zdali spadají hostingové služby Coolhousingu do režimu přenesené daňové povinnosti, lze odpovědět ANO. Každý zákazník však musí posoudit, zdali je konečným příjemcem služby (maloobchod), nebo službu/služby dále redistribuuje (velkoobchod).

Bez nějakého rozepisování se o smysluplnosti nařízení, které nám rozhodně nepřísluší, zde je náš výklad nařízení, kterým se budeme při poskytování služeb řídit.

Generální finanční ředitelství k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací vydalo metodiku, ze které je pro nás klíčový přelom stran 5 a 6. Cituji:

„V případě poskytnutí souborného plnění obsahujícího službu určenou k propojení nebo přístupu k sítím elektronických komunikací nespočívající v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, a to ve spojitosti se službou elektronických komunikací, která je na tomto přenosu založena, je u celého zdanitelného plnění použit režim přenesení daňové povinnosti v souladu s výše uvedeným principem hlavního a vedlejšího plnění“.

GFŘ výše uvedené doplnilo příkladem, kdy je služba přístupu k stožáru (předpokládáme telekomunikační stožár nebo vysílač) poskytovaná ve vazbě na samotnou službu elektronických komunikací (předpokládáme, že služba splňuje definici dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve změně některých souvisejících zákonů a znění pozdějších předpisů).

Vzhledem k faktu, že je konektivita (nebo služba pronájmu okruhů) součástí námi poskytovaných služeb, spadají tedy služby Coolhousingu do režimu přenesené daňové povinnosti.

Nyní však musíte vy, naši zákaznici, posoudit, zdali Vaše spolupráce s Coolhousingem do režimu přenesené daňové povinnosti spadá. Zkuste si odpovědět na tři jednoduché otázky:

  • 1) Jste společnost či podnikatel registrovaný v České republice?
  • 2) Službu Coolhousingu předáváte za úplatu dále svým zákazníkům?
  • 3) Jste plátcem DPH?

Jsou-li Vaše odpovědi ANO, s největší pravděpodobností do režimu přenesené daňové povinnosti spadáte. V takovém případě si ZDE, stáhněte formulář, který vyplňte, podepište a zašlete na: info@coolhousing.net. Toto rozhodnutí je však zcela na Vás.

Lehkým vodítkem může být registrace u Českého telekomunikačního úřadu, kde by měl být poskytovatel telekomunikačních služeb vždy registrován. Samotná registrace však není podmínkou pro uplatnění/neuplatnění režimu přenesené daňové povinnosti.

Pokud tápete, můžete nechat svůj případ přezkoumat u GFŘ, zdali do režimu přenesené daňové povinnosti spadáte. Přezkoumání však podléhá správnímu poplatku ve výši 10.000,- Kč a samotná žádost o přezkoumání musí splňovat jisté náležitosti.

Po přečtení výše uvedených řádků můžete mít lehce zamotanou hlavu. Nevadí. Napište nebo nám zavolejte a váš případ probereme společně a jako lidi.

Coolhousing tým

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním