Čeština
Datové okruhy v datovém centru Coolhousing

Přímé spojení s TTC Teleport

Síť datového centra Coolhousing není omezena jen na samotné datacentrum umístěné na Vinohradské třídě. Rozpíná se i mimo budovu a nabízí svým zákazníkům možnost přímých spojení s dalšími českými i slovenskými datovými centry. Mezi ty česká patří THP Vinohrady, DC CEColo (známé spíše jako Sitel) a v ne poslední řádě datové centrum Nagano. Slovensko je v síti Coolhousing zastoupeno datacentrem Slovenské technické univerzity. Nyní Coolhousing zprovoznil další přímé propojení, a to s datovým centrem TTC Teleport v pražské ulici Tiskařská

Datové centrum Coolhousing tato propojení využívá nejen pro zajištění svých služeb a jejich zákazníků, ale i pro zajištění zákaznických služeb mimo své datacentrum. Se všemi datovými centry je možné realizovat zálohované datové okruhy s kapacitou až 1Gbps a s některými i optická propojení.

Datové okruhy datového centra Coolhousing

Datové okruhy v síti DC Coolhousing

S datovým centrem TTC Teleport byl v první etapě realizován zálohovaný ethernetový okruh, ovšem následující, druhá etapa počítá již s rozšířením optického propojení.

Coolhousing tým

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním