Čeština
Coolhousing

Scrubbing centrum dostupné pro všechny

Pro ochranu sítě a technologií našich zákazníků před DDoS útoky provozujeme scrubbing centrum, které v datovém provozu odhalí a odfiltruje škodlivou komunikaci. Nově tuto službu nabízíme i samostatně pro zákazníky nevyužívající naše hostingové služby.

Denial of Service (DoS útoky) a Distributed Denial of Service (DDoS útoky) jsou jednou ze závažných hrozeb dnešní doby. Je relativně jednoduché a levné je zorganizovat, účinná obrana je však technicky komplikovaná a obvykle také nákladná. (D)DoS útoky mohou být namířeny takřka proti komukoliv, jejich závažnost a frekvence se přitom neustále zvyšují.

Ochranu naší sítě, v ní zapojených zařízení a nově též jakéhokoli provozu, který je směrován přes naše scrubbing centrum, zajišťují prvky RadWare DefensePro. Jejich úkolem je mj. s využitím proaktivního monitoringu či patentované behaviorální analýzy monitoring datového toku a případné odfiltrování probíhajících DDoS útoků či automaticky šířeného malwaru.

Nabídka služby scrubbing centra i pro zákazníky mimo naši síť klade vysoké nároky na konektivitu našeho datového centra, která je neustále vylepšována. V současné době má datové centrum Coolhousing na Vinohradské třídě v Praze již tři nezávislé optické trasy do datových center THP na Vinohradské třídě, DC Nagano v Ulici U nákladového nádraží a DC CEColo v ulici nad Elektrárnou. Dále naše síť využívá redundantní přípojky do NIX.CZ, nově kapacitně posílené přímé spoje do německého a nizozemského uzlu DE-CIX a AMS-IX, spoje do slovenských uzlů SIX a NIX.SK a tranzitní konektivitu od dvojice renomovaných dodavatelů.

Díky neustálému rozvoji sítě nově náročným zákazníkům nabízíme také možnost zřízení vyhrazených přímých optických tras (datových okruhů) pro propojení technologií umístěných ve všech námi užívaných lokalitách, tzn. ve výše jmenovaných datových centrech THP, Nagano a CEColo, ve slovenském peeringovém uzlu SIX na půdě Slovenské technické univerzity v Bratislavě a samozřejmě ve vlastním datovém centru.

Trasy umožní vysokorychlostní přenos mezi dvěma lokalitami s kapacitou od stovek kilobitů, až po násobky gigabitů za sekundu. To vše bezpečně, spolehlivě a s minimální odezvou. Spoje je možné realizovat s využitím technologie CWDM/DWDM (multiplex vlnových délek světla) nebo formou MPLS/VPLS (protokolově nezávislá technologie přenosu dat). Při realizaci optických tras a L2/L3 okruhů vždy spoléháme na technologie špičkových výrobců. Naše řešení jsou postavena především na technologiích firem Cisco a Juniper.

Více informací o scrubbing centru Coolhousing najdete na webu: https://www.coolhousing.net/cz/scrubbing-centrum.

Vyhrazené optické trasy včetně výhod jednotlivých technologií vám přiblíží stránka https://www.coolhousing.net/cz/datove-okruhy.

Aktuální schéma sítě Coolhousingu si můžete prohlédnout na adrese: https://www.coolhousing.net/cz/schema-site.

Autor: Jirka Dvořák

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním