Úvod do správy Windows VPS: Přechod na vyšší program VPS

Postupně jsme si prošli základní konfigurační možnosti a kroky při správě nového VPS s operačním systémem Windows. V tomto dílu se podíváme, jak efektivně přejít na vyšší program VPS.Jak projekty rostou a získávají si vyšší popularitu mezi zákazníky, roste i hardwarová náročnost a server potřebuje více systémových prostředků k tomu, aby vše fungovalo jak má. V takovém případě je na místě zvážit, zda současný program VPS neupgradovat na vyšší a zajistit tak více systémových prostředků vašim potřebám.


Pokud se pro upgrade rozhodnete, stačí kontaktovat obchodní oddělení a váš virtuální server bude přeřazen pod nový program, kde mu bude alokováno více prostoru na disku, více paměti i procesorového času.


Zatímco některé nové funkce a zlepšení dokáže server "poznat" sám, jiné je to u alokovaného diskového prostoru. Ten je serveru sice k dispozici, ale sám toto místo neumí vhodným způsobem připojit ke stávajícímu souborovému systému a je proto nezbytné to udělat ručně.


Nejprve tedy klikneme na tlačítko menu.
Zde zvolíme Administrative Tools, což je složka shrnující odkazy na klíčové administrační utility v systému.
Z nabídky si vybereme nástroj Computer Management.
V levém menu pak klikneme na Disk Management, tedy konfiguraci pevných disků.
Ve spodní části okna se nám objeví přehled struktury souborového systému na právě aktivním disku (obvykle C:). Zde můžeme po upgradu na vyšší program VPS vidět sekci Unallocated zobrazující nepřidělené, ale dostupné, volné místo.
Abychom tento prostor mohli ke stávajícímu souborovému systému připojit, klikneme pravým tlačítkem na označení diskové jednotky (C:) a vybereme Extend Volume.
Tím spustíme nástroj Extend Volume Wizard.
Tento nástroj nás provede celým procesem rozšíření souborového systému. Klikneme tedy na tlačítko Next a pokročíme dále.
Na další obrazovce už vidíme dostupný prostor. Jestliže je celý nevyužitý prostor zobrazen ve sloupečku Selected, je vše v pořádku a můžeme pokračovat dál. Kdyby byl ve sloupečku Available, jednoduše klikneme na tlačítko Add, čímž je vybereme a označíme jako prostor k rozšíření.Klikneme tedy na tlačítko Next a dojdeme na poslední obrazovku.
Zde máme shrnutí celé operace. Stačí potvrdit tlačítkem Finish a vše je hotovo. Nyní již v přehledu struktury souborového systému uvidíme diskový prostor v nové výši.
A to je vše. Teď už si můžete pohodlně užívat navýšený diskový prostor svého upgradovaného VPS.Autor: Jirka Dvořák


Zákaznická
podpora