Čeština
Vlastní Microsoft licence se serverem od Coolhousingu

Vlastní MS licence na serverech DC Coolhousing

Často se nás zákazníci ptají, zda mohou na serverech od nás použít své vlastní licence. Odpověď na otázku je v zásadě jednoduchá: „ano, je to možné“. Ovšem záleží na tom, jakou službu zákazník čerpá a co k tomu používá.

Zákazník může využívat své vlastní licence (např. Runtime licence), pokud jsou provozovány na vlastním serveru. Na sdíleném fyzickém serveru taková možnost již není.

Pokud tedy zákazník v datovém centru Coolhousing čerpá službu fyzického dedikovaného serveru, své licence může na něm bez problémů používat. Může tak učinit i v případě, že na svém fyzickém serveru provozuje vlastní virtualizaci a svou licenci používá až v rámci libovolné instance virtuálního serveru (např. MS SQL Runtime). U serverhostingu, kde server přímo patří zákazníkovi, platí totéž.

Dedicated vs. Shared server

Co je Runtime licence?

MS SQL Server Runtime je druh licence, která umožňuje různým dodavatelům vlastního softwarového řešení používat MS SQL Server jako součást dodávaného řešení. Často se tak stává,
že si zákazník pořídí například vlastní CRM nebo třeba účetní software, společně s MS SQL, který použije právě v rámci instalace pořízeného software a tento software včetně veškerého vybavení instaluje na serveru od Coolhousingu.

K MS SQL musíte mít i OS

Samotné MS SQL ovšem nestačí. Ještě je potřeba si k němu pořídit i operační systém, Remote Desktop Licence atd. Není třeba si tento další SW již kupovat, ten si můžete jednoduše od nás výhodně pronajmout v rámci naší SPLA smlouvy.

Nelze kombinovat dvě stejné licence z jiných zdrojů

Co však není možné, je kombinace SPLA a jiných licenčních modelů jednoho produktu na jednom vlastním hardware. Jinými slovy, pokud již máte na serveru vlastní MS SQL licenci, tak Vám již v rámci této jedné realizace nemůžeme dodávat MS SQL prostřednictvím SPLA. Ovšem pokud si budete chtít pořídit jiný produkt, tak zde již žádné omezení není.

Více virtuálních serverů na jednom serveru

V případě, že máte v plánu přenést si svou vlastní licenci do prostředí virtuálních serverů provozovaných poskytovatelem, kdy na jednom fyzickém serveru je více virtuálních serverů a každý patří někomu jinému, celá věc se značně komplikuje, čtěte dále.

Obecná pravidla použití vlastních licencí na infrastruktuře poskytovatele služeb

Zákazník může jakékoliv své vlastní licence využít na infrastruktuře poskytovatele služeb, která běží na fyzických serverech, které jsou určeny pouze jemu (viz níže výňatek z Microsoft Product Terms 06-2019).

short article from Microsoft Product Terms 06-2019

Pokud zákazník chce přenášet své vlastní licence na poskytovatele služeb na sdílené fyzické servery (virtuální servery DC Coolhousing), pak to může udělat pouze u produktů mající právo License Mobility through Software Assurance. Tyto licence pak může využít pouze na virtuálních serverech, které nesdílí s nikým dalším (běžná služba virtuálního serveru).

Pokud tedy chcete použít své MS licence v prostředí virtuálních serverů datacentra Coolhousing, musíte splnit následující podmínky:

  • Licence s aktivní Software Assurance
  • Licence s právem právo License Mobility through Software Assurance (SQL Server, aplikační servery Office, System Center Server ML). Toto právo nemají serverové OS, takže ve sdíleném prostředí je nutné serverový OS pokrýt vždy pomocí SPLA (pouze Windows Server RDS User CAL Lic/SA může zákazník přenést do sdíleného prostředí)
  • Všechny přístupové licence musí mít také platné SA nebo to musí být ekvivalentní přístupové online licence USL (například Exchange Online Plan1 místo Exchange Server User Standard CAL Lic/SA)
  • Musíte být Authorized Mobility Partner
  • Vyplnění ověřovacího formuláře (License Mobility Verification Form)
  • Opětovné vyplnění při: přidání nového produktu; obnovy SA; změně Authorized Mobility Partnera
  • Doručení ověřovacího formuláře Microsoftu

Microsoft licenční web License Mobility through Software Assurance obsahující informace pro zákazníky i pro SPLA partnery.

Efektivní řešení od Coolhousingu

S ohledem na výše uvedené podmínky je třeba zvážit, zda použití vlastních licencí dává při tak složitých podmínkách smysl. Než řešit spoustu formulářů a složitě nakupovat licence, lze všechny licence pronajmout jednoduše a bez starostí od datového centra Coolhousing a po celou dobu pronájmu máte zajištěn upgrade/downgrade na všechny čerpané produkty.

Nejlepší články

Chladící infrastruktura s technologií freecooling
Dedikovaný server Dell v našem portfoliu
VPS a VDS s 50% cenovým zvýhodněním