Zelené chování Coolhousingu

Přísným pravidlům podřizujeme nejen naše chování, například nakládání s elektroodpadem, ale také naší nabídku služeb. Například mezi dedikovanými servery vždy najdete cenově zvýhodněné nízkopříkonové servery nabízející optimální poměr provozních nákladů a výkonu.
Od roku 2012 také využíváme inteligentní zásuvkové panely EATON, které nám umožňují online sledovat spotřebu hostovaných serverů. Získané statistiky pak promítáme do tvorby cen housingu, jimiž motivujeme zákazníky k efektivnímu využívání příkonu serverů.

„Ekologický provoz datového centra je jedním z našich dlouhodobých cílů. Jeho výhody se snažíme přenášet i na zákazníky, kteří si sice nepředstaví ušetřený kousek ledovce, ale velmi dobře vnímají konkrétní úsporu na faktuře,“ vysvětluje Karel Umlauf, jednatel společnosti Coolhousing.


Co děláme?

  • Jsme držiteli osvědčení společnosti REMA, které prokazuje naše plnění povinnosti odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.
  • V rámci vlastní firemní spotřeby používáme recyklované papírové ručníky, úsporné žárovky, pohybová čidla pro ovládání světel, recyklované balicí materiály atd.
  • Třídíme odpad.
  • Zavedli jsme elektronickou fakturaci, vystavujeme daňové doklady v elektronické podobě a zasíláme je prostřednictvím e-mailu, vedeme elektronický archiv v rámci našich webových stránek.
  • Měříme spotřebu zákaznických serverů a tyto údaje zákazníkům zprostředkováváme, aby získali představu o provozu svého serveru.

Zákaznická
podpora